SKIFTE OG INDBETALING

- Er det gratis at skifte til BPA-Pension? Ja, det er gratis at skifte til BPA-Pension.

- Bliver min pension forringet hos BPA-Pension i forhold til min tidligere pensionsordning? Nej tvært imod. Hvis du ikke kontakter BPA-Pension for en personlig samtale, vil du automatisk være omfattet af ’standarddækningen’, som generelt er tilsvarende din tidligere ordning, dog forbedret med en sundhedsforsikring og bedre dækning under længerevarende sygdom.

- Er det en god ide at samle mine pensioner? Ja, det er det oftest. Derfor ring og få personlig og privat rådgivning på telefonnummer 9393 3000 eller book et telefonmøde på www.BPA-Pension.dk

- Hvad hvis jeg arbejder flere steder kan jeg så samle min pension hos BPA-Pension? Hvis du har indkomst flere steder fra, så kontakt BPA-Pension for en personlig samtale.

- Kan jeg indbetale mere, hvis jeg vil spare mere op? Ja, det du godt - kontakt BPA-Pension, som så informerer Focus-People.

SUNDHEDSFORSIKRINGEN

- Hvor hurtigt er jeg omfattet af sundhedsforsikring? Du er omfattet af sundhedsforsikringen fra 1. dag hvor du er omfattet af pensionsordningen hos Focus People.

- Hvor skal jeg gøre, hvis jeg har brug for min sundhedsforsikring? Du kan ringe til Skandia på tlf.nr. 7080 5020 eller sende en anmeldelse døgnet rundt til: care@appension.dk

- Biologiske og hjemmeboende børn på 1-23 år er automatisk omfattet af sundhedsforsikringen og kan altså også få hjælp.

- Kan min ægtefælle / partner også komme med i ordningen? Nej, ordningen hos BPA-Pension er eksklusiv for handicaphjælpere. Dog kan ægtefælle, partner eller fx en samlever også tilmeldes sundhedssikringen.

ANDET

- Er min opsparing sikret hvis jeg dør? Ja, hvis du skulle dø inden du når pensionsalderen, vil din opsparing blive udbetalt til dine begunstigede.

- Får min arbejdsgiver informationer om det jeg fortæller til BPA-pension? Nej, alt foregår i fortrolighed mellem dig og BPA-Pension.

- Kan jeg selv bestemme min investeringsprofil? Ja, også i forbindelse med hvordan du vil spare op, er der stor fleksibilitet og mange valgmuligheder.

- Hvem er AP pension? AP Pension er et 100% uafhængigt og kundeejet pensionsselskab, som varetager opsparinger for ca. 430.000 kunder. De har som det første pensionsselskab i Danmark oprettet en investeringsfond, der udelukkende investerer bæredygtigt.