SYGDOM

Mister man i en kortere eller længere periode evnen til at arbejde, så kan man også miste sin indkomst. Det er derfor vigtigt at sikre sin indkomst ved sygdom og ulykke.

TAB AF ERHVERVSEVNE

20-60% AF LØNNEN

Ordningen sikrer længst til 67 år.

Udbetalingen er skattepligtig og sker til Focus People så længe du modtager løn herfra og ellers til dig selv.

vil du vide mere

KRITISK SYGDOM

Kritisk sygdom er et kontant beløb, der udbetales, hvis man får en potentiel dødelig diagnose, der fremgår af forsikringsbetingelserne (se mere ved at klikke nedenfor).    

KRITISK SYGDOM

50 - 900.000 kr.

Ordningen sikrer længst til 67 år.

Udbetalingen er skattefri og listen med udbetalingsberettigede sygdomme er dynamisk.

vil du vide mere

DØDSFALD

Ved dødsfald inden pension kan der udbetales et beløb til fx ægtefælle, samlever eller børn. Derudover udbetales naturligvis det opsparede depot.

SUM VED DØD

1/2 - 8 x ÅRSLØNNEN

Ordningen sikrer længst til 67 år.

Beløbet kan udbetales kontant eller over en årrække. Alt afhængig af skatteforhold kan udbetalingen være beskattet eller skattefri.

vil du vide mere

STANDARD

BPA-Pension kan rådgive dig om din pensionsløsning. Hvis du ikke kontakter BPA-Pension - og opfylder betingelserne - har du standard-løsningen:

  • sundhedsforsikring
  • 20% af lønnen i årlig pension ved tab af erhvervsevne
  • 50.000 i engangsbeløb ved kritisk sygdom (også børn mellem 6 mdr. og 18 år)
  • 50% af lønnen ved dødsfald
  • opsparing i Skandia Safe

OM SAFE